Τρίτη, Νοεμβρίου 14, 2006

Η ελευθερία...

Η ελευθερία χωρίζεται σε φυσική και ηθική.
Η φυσική ελευθερία έγκειται στο να μπορεί κανείς να κάνει μια πράξη χωρίς να ξέρει ή χωρίς να είναι σε θέση να ξέρει την ηθική της αξία.
Η ηθική ελευθερία είναι εκείνη που απολαμβάνουμε για να κάνουμε ή να μην κάνουμε μια πράξη, ξέροντας ή όταν μπορούμε να είμαστε σε θέση να ξέρουμε την ηθική αξία της πράξεως που πρόκειται να κάνουμε.
Από αυτό προκύπτει ότι μπορεί να υπάρχουν πράξεις ελεύθερες απο φυσικής πευράς χωρίς να είναι και από ηθικής πλευράς ελεύθερες...
Ν.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: