Παρασκευή, Οκτωβρίου 04, 2013

Τμήμα - επάγγελμα : Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ

Τμήμα - επάγγελμα : Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ 
( Τμήματα ΤΕΙ / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( = http://www.aspete.gr/ )

Αντικείμενο Σπουδών: Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας καλύπτει τα πεδία των επιστημών στους τομείς Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και ειδικότερα την Ενεργειακή Μηχανολογία και Ενεργειακή Ηλεκτρολογία. Πέρα των γνώσεων που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω τομείς δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας, στην παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, καθώς και στη διαχείριση, εξοικονόμηση, και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας.
Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται με το σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο του μηχανολογικού όσο και του ηλεκτρολογικού μέρους της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σύγχρονες εξελίξεις των εφαρμοσμένων επιστημών στο τομέα της ενέργειας επιβάλλουν τη θεώρηση και αξιολόγηση μεγάλου αριθμού τεχνολογικών παραμέτρων, σε συνδυασμό με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια....

Περισσότερες πληροφορίες στο : http://www.arogi.edu.gr/
( Κοντά στους μαθητές-->Τμήματα ΑΕΙ &ΤΕΙ )